INFORMACE KE ZMĚNÁM ZÁKONA 96/2006 Sb. Informace z NCO NZO 
 

 

 

ČLENSKÉ POPLATKY

Vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů,

dovolujeme si Vám oznámit změnu výše členských poplatků.

 

Do konce roku 2016 byly členské poplatky ve výši 200,- Kč/rok,

od 1.1.2017 jsou ve výši 300,- Kč/rok.

Pokud budete mít dotazy ohledně plateb, kontaktujte pokladní společnosti paní Věru Pauerovou na e-mailové adrese vpauerova@seznam.cz

Výbor Společnosti mikrobiologických laborantů

 VÝZVA

Vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů,
věnujte prosím pozornost následujícím sdělením:

    1. nezaplaceným členským příspěvkům – jsou označeny růžově

                    2. červeně označeným jménům – členové, kteří budou vyškrtnuti k 30.6.2017
                                                           pokud dlužnou částku nedoplatí

viz Stanovy SML – c) rozhodnutí o zrušení členství pro neplacení členských příspěvků
po dobu dvou let, ač byl k placení vyzván

Členství ve společnosti lze obnovit po dohodě
s předsedkyní a pokladníkem SML a doplacení dlužné částky

Věra Pauerová, pokladník SML

 

 

 

VĚNUJTE, PROSÍM, POZORNOST KALENDÁŘI AKCÍ 2017. Postupně zveřejňujeme kalendář vzdělávacích akcí.

 

ČLENSKÉ A KONFERENČNÍ POPLATKY -  Veškeré platby akceptujeme pouze bankovním převodem

                                                                                                                Výbor SML

EVIDENCE ČLENŮ  - Instrukce k přihlášení