VÝZVA


Vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů,
věnujte prosím pozornost následujícím sdělením:

Do konce roku 2016 byl příspěvek ve výši 200 Kč, od 1.1.2017 se zvýšil na 300 Kč za rok.

Pokud budete mít dotazy ohledně plateb kontaktujte pokladní společnosti 

paní Věru Pauerovou na e-mailové adrese vpauerova@seznam.cz

 

                    1. nezaplaceným členským příspěvkům – jsou označeny růžově

                    2. červeně označeným jménům – členové, kteří budou vyškrtnuti k 30.6.2017
                                                                             pokud dlužnou částku nedoplatí

viz Stanovy SML – c) rozhodnutí o zrušení členství pro neplacení členských příspěvků
po dobu dvou let, ač byl k placení vyzván

Členství ve společnosti lze obnovit po dohodě
s předsedkyní a pokladníkem SML a doplacení dlužné částky

Věra Pauerová, pokladník SML

 

 

 

VĚNUJTE, PROSÍM, POZORNOST KALENDÁŘI AKCÍ 2017 - POSTUPNĚ ZVEŘEJŇUJEME TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. 

Vážené členky, vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů, od roku 2017 budou roční členské poplatky ve výši 300,- Kč.

                                                                                                                 Výbor SML

ČLENSKÉ A KONFERENČNÍ POPLATKY -  Veškeré platby akceptujeme pouze bankovním převodem

                                                                                                                Výbor SML

EVIDENCE ČLENŮ Instrukce k přihlášení