VÝZVA!
Vážení členové společnosti,
věnujte prosím pozornost:

1. nezaplaceným členským příspěvkům – jsou označeny růžově
2. červeně označeným jménům – členové, kteří budou vyškrtnuti k 30.6.2017,
pokud dlužnou částku nedoplatí

viz Stanovy SML – c) rozhodnutí o zrušení členství pro neplacení členských příspěvků
po dobu dvou let, ač byl k placení vyzván

Členství ve společnosti lze obnovit po dohodě
s předsedkyní a pokladníkem SML a doplacení dlužné částky

Věra Pauerová, pokladník SML

 

 

 

VĚNUJTE, PROSÍM, POZORNOST KALENDÁŘI AKCÍ 2017 - POSTUPNĚ ZVEŘEJŇUJEME TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ.

Vážené členky, vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů,

od roku 2017 budou roční členské poplatky ve výši 300,- Kč.

                                                                                                                 Výbor SML

EVIDENCE ČLENŮ

Instrukce k přihlášení

ČLENSKÉ A KONFERENČNÍ POPLATKY

VEŠKERÉ PLATBY AKCEPTUJEME POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM

                                                                                      

                                                                                                                   Výbor SML