KREDITNÍ SYSTÉM

Žádost o udělení souhlasného stanoviska na www.cazl.cz (Akce, vzdělávání - souhlasná stanoviska  

 

pro tyto profese:

zdravotní laborant
všeobecná sestra
porodní asistentka
asistent ochrany veřejného zdraví
zdravotnický záchranář 

farmaceutický asistent