Výsledky voleb do výboru společnosti

 
Vážené členky, vážení členové,
v průběhu konference BRNO proběhly řádné volby do výboru naší společnosti.
Sedm stávajících členů výboru bylo opětovně zvoleno:
Iveta Muroňová
Martina Maixnerová
Štěpán Kratochvíl
Lucie Chrtová
Kateřina Koukolová
Petra Soukupová
Věra Podhajská
Dále vítáme nově zvolené členky: Martinu Dračkovou, Irenu Čapkovou a Michaelu Vidlákovou!
V nastávajícím volebním období se těšíme, že společně připravíme další odborné konference,
které budou pro vás zajímavé nejen pracovně, ale i volnočasově.
Děkujeme za podporu a těšíme se až se opět společně setkáme.
 
Za výbor SML, Štěpán Kratochvíl.

 

Opomíjené povolání                                                                        

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

také v této „době koronavirové“ se na profesi zdravotního laboranta zapomíná, bohužel. Nezbývá mi tedy než připomenout náročnost naší profese. Kdy jindy, než v tomto období je na místě ocenit velmi zodpovědnou práci, která je podmíněna vysokou odborností v několika oborech?

V médiích se skloňují zdravotnické profese,… přečíst celý text.

 

ČLENSKÉ A KONFERENČNÍ POPLATKY

Veškeré platby akceptujeme pouze bankovním převodem 

ČÍSLO ÚČTU SML  123627399 / 0800