Adventní přání

Advent by měl být dobou zklidnění, rozjímání a dobročinnosti. Tak, jak tomu bylo u našich předků, kteří se po usilovné práci od jara do podzimu chystali na zimní odpočinek. Proto zapomeňme na všechen hon za dárky a věcmi spjatými s konzumem a zkusme alespoň letošní vánoční svátky strávit poněkud jinak.

Tím, že budeme věnovat čas sami sobě a svým nejbližším, budeme obohaceni mnohem víc než poté sebedokonalejším dárkem pod vánočním stromečkem.

Přejeme Vám hodně spokojenosti, rodinné pohody a dobrou mysl. Ať nadcházející dobu čekání na vánoční svátky strávíte se svými nejbližšími a především ve zdraví.     

 

                        Členové výboru SML

 

__________________________________________________________________________________________________

Milé kolegyně a kolegové,

velmi jsem se těšila na setkání v Plzni. Bohužel situace se vyvinula tak, že jsme byli nuceni konferenci přesunout na rok 2021.

Nezapomínáme na vás a tak jsme připravili alespoň krátký E- seminář. Tematicky je věnován nejen SARS-CoV-2 ale i  invazivnímu pneumokokovému onemocnění. 

Je sestaven z jednoho posteru a dvou přednášek. Doufám, že vás zaujme a dozvíte se zajímavé informace.

 

Program E- semináře:

Mgr. Ludmila Nováková: COVID - 19: Jak to vše začalo? Dosavadní zkušenosti NRL (poster)

 MUDr. Jana Kozáková: Aktuální epidemiologická situace IPO v České republice. 

MUDr. Hana Zákoucká: Sérologická diagnostika infekce SARS-CoV-2

 

Přeji vám, abyste ve zdraví přečkali tuto náročnou dobu, která vyžaduje velké pracovní nasazení.

Konec je zatím v nedohlednu a tak vás prosím, opatrujte se! Myslete též na sebe, aktivně odpočívejte,  udělejte si něčím radost, čerpejte sílu z rodiny a svých blízkých a také z přírody.

 Vaše práce možná není v první linii, ale je nesmírně důležitá a odpovědná!

                                                                                        Na viděnou v lepších časech!

                                                                                                                    Martina Maixnerová

_________________________________________________________________________________________________

Opomíjené povolání                                                                        

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

také v této „době koronavirové“ se na profesi zdravotního laboranta zapomíná, bohužel. Nezbývá mi tedy než připomenout náročnost naší profese. Kdy jindy, než v tomto období je na místě ocenit velmi zodpovědnou práci, která je podmíněna vysokou odborností v několika oborech?

V médiích se skloňují zdravotnické profese,… přečíst celý text.

__________________________________________________________________________________________________

ČLENSKÉ A KONFERENČNÍ POPLATKY

Veškeré platby akceptujeme pouze bankovním převodem 

ČÍSLO ÚČTU SML  123627399 / 0800