PROGRAM KONFERENCE JIŽ V POZVÁNCE - KALENDÁŘ AKCÍ - XXX.KONFERENCE 

V J.HRADCI - PROGRAM KONFERENCE ZDE

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O SPOLEČNOU VEČEŘI VÁS PROSÍME O ÚHRADU NA ÚČET SML SPOLEČNĚ S KONFERENČNÍM POPLATKEM, POKUD JSTE TAK JIŽ NEUČINILI.

číslo účtu SML 000000-0123627399/0800, KS 0379 do poznámky pro příjemce uveďte: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, KONFERENCE J.HRADEC

 

Děkujeme, Výbor SML

 

EVIDENCE ČLENŮ - dočasné uzavření přístupu do evidence členů

 

VOLBY 2018

Vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů, z.s., 
volby do výboru Společnosti mikrobiologických laborantů a revizní komise proběhnou dne 13.10.2018 na XXX.konferenci mikrobiologických laborantů v Jindřichově Hradci.

Děkujeme za Vaši účast.

 

 

VÝZVA

Vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů, z.s., 

prosíme Vás o kontrolu plateb členských příspěvků v Evidenci členů. Zde jsou uvedeny potřebné údaje k elektronické úhradě členských poplatků.

Při nejasnostech kontaktujte pí Věru Pauerovou, pokladníka SML. 

Výbor SML

 

ČLENSKÉ POPLATKY

Vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů,

dovolujeme si Vám oznámit změnu výše členských poplatků.

Do konce roku 2016 byly členské poplatky ve výši 200,- Kč/rok,

od 1.1.2017 jsou ve výši 300,- Kč/rok.

Pokud budete mít dotazy ohledně plateb, kontaktujte pokladní společnosti paní Věru Pauerovou na e-mailové adrese vpauerova@seznam.cz

Výbor Společnosti mikrobiologických laborantů

ČLENSKÉ A KONFERENČNÍ POPLATKY

Veškeré platby akceptujeme pouze bankovním převodem 

ČÍSLO ÚČTU SML  000000-0123627399 / 0800, KS: 0379