VOLBY 2018

Vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů, z.s., 
volby do výboru Společnosti mikrobiologických laborantů a revizní komise proběhnou dne 13.10.2018 na XXX.konferenci mikrobiologických laborantů v Jindřichově Hradci.

Děkujeme za Vaši účast.

 

 

VÝZVA

Vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů, z.s., 

prosíme Vás o kontrolu plateb členských příspěvků v Evidenci členů. Zde jsou uvedeny potřebné údaje k elektronické úhradě členských poplatků.

Při nejasnostech kontaktujte pí Věru Pauerovou, pokladníka SML. 

Výbor SML

 

INFORMACE KE ZMĚNÁM ZÁKONA 96/2006 Sb. Informace z NCO NZO 
 

 

 

ČLENSKÉ POPLATKY

Vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů,

dovolujeme si Vám oznámit změnu výše členských poplatků.

Do konce roku 2016 byly členské poplatky ve výši 200,- Kč/rok,

od 1.1.2017 jsou ve výši 300,- Kč/rok.

Pokud budete mít dotazy ohledně plateb, kontaktujte pokladní společnosti paní Věru Pauerovou na e-mailové adrese vpauerova@seznam.cz

Výbor Společnosti mikrobiologických laborantů

VĚNUJTE, PROSÍM, POZORNOST KALENDÁŘI AKCÍ 2018. Postupně jej aktualizujeme .

 

ČLENSKÉ A KONFERENČNÍ POPLATKY

Veškeré platby akceptujeme pouze bankovním převodem 

ČÍSLO ÚČTU SML  000000-0123627399 / 0800, KS: 0379

 

EVIDENCE ČLENŮ  - Instrukce k přihlášení

dočasné uzavření přístupu do evidence členů