AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

XXXI. KONFERENCE SML 5. - 6. 10. 2019 - ZNOJMO

Přihlašování na konferenci bylo uzavřeno pro naplnění kapacity.

 

UPOZORNĚNÍ – KONFERENCE ZNOJMO 2019

Vážení účastníci konference,

dovolujeme si připomenout úhradu konferenčního poplatku společně s částkou 200,- Kč na společenský večer (pokud jste měli zájem), jak bylo uvedeno v elektronické přihlášce.

Žádáme laskavě ty z Vás, kteří zaplatili pouze konferenční poplatek o dodatečnou úhradu částky 200,- Kč na č.ú. SML: 123627399/0800

            Děkujeme Vám.

                                     Výbor SML

 

EVIDENCE ČLENŮ

Vážení členové společnosti,

obnovujeme náhled do Evidence členů po úpravě, související s ochranou osobních údajů. 

Po zadání Vaší e-mailové adresy a členského čísla budete mít opět možnost nahlédnout do Evidence členů.

Pokud neznáte své členské číslo, kontaktujte, prosím, Lucii Chrtovou na e-mailové adrese evidencesml@seznam.cz

Výbor SML

 

VOLBY 2018

Vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů, z.s., 
volby do výboru Společnosti mikrobiologických laborantů a revizní komise proběhly dne 13.10.2018 na XXX.konferenci mikrobiologických laborantů v Jindřichově Hradci.

Děkujeme za Vaši účast.

UPOZORNĚNÍ

Vážení členové Společnosti mikrobiologických laborantů,  z.s., 

od 1. 1. 2017 jsou členské příspěvky ve výši 300,- Kč/rok.

Prosíme Vás o kontrolu plateb v „EVIDENCI ČLENŮ“, kde jsou také uvedeny potřebné údaje k úhradě členských poplatků.

Pokud budete mít dotazy ohledně plateb, kontaktujte pokladníka společnosti Kateřinu Koukolovou

na e-mailové adrese  koukolova.k@seznam.cz

Výbor Společnosti mikrobiologických laborantů

 

ČLENSKÉ A KONFERENČNÍ POPLATKY

Veškeré platby akceptujeme pouze bankovním převodem 

ČÍSLO ÚČTU SML  123627399 / 0800