OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI MIKROBIOLOGICKÝCH LABORANTŮ, z.s.


Vážená paní, vážený pane,

Výbor Společnosti mikrobiologických laborantů s politováním oznamuje, že se ruší následující konference:

 

III. jednodenní konference SML v Českých Budějovicích dne 25. 3. 2020

XI. brněnská konference zdravotních laborantů v Brně 16. 4. 2020

XXIII. konference SML a CEM, SZÚ Praha dne 13. 5. 2020
 

Výbor se takto rozhodl vzhledem k předpokládanému vývoji epidemiologické situace výskytu onemocnění COVID-19 a vyhlášeným plošným protiepidemickým opatřením.

Konference se nebudou letos konat v náhradních termínech.

Zaplacené konferenční poplatky Vám budou vráceny pokladníkem.

 

12. 3. 2020 - Aktualizace Kalendáře akcí.

 

6. 2. 2020 - Byly spuštěny elektronické přihlášky pro nadcházející akce.

EVIDENCE ČLENŮ

Vážení členové společnosti,

obnovujeme náhled do Evidence členů po úpravě, související s ochranou osobních údajů. 

Po zadání Vaší e-mailové adresy a členského čísla budete mít opět možnost nahlédnout do Evidence členů.

Pokud neznáte své členské číslo, kontaktujte, prosím, Lucii Chrtovou na e-mailové adrese evidencesml@seznam.cz

Výbor SML

 

ČLENSKÉ A KONFERENČNÍ POPLATKY

Veškeré platby akceptujeme pouze bankovním převodem 

ČÍSLO ÚČTU SML  123627399 / 0800