Společnost mikrobiologických laborantů, z. s.
a
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vás zve na


XXXIII. konferenci mikrobiologických laborantů
 

Místo konání: NCO NZO Vinařská 6, Brno-střed
Termín: sobota 10. 9. neděle 11. 9. 2022
Program bude zveřejněn na www.mikrolaborant.cz měsíc před konáním akce.

____________________________________________________________________________________________________

29. KONGRES ČESKOSLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI MIKROBIOLOGICKÉ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás jménem organizátorů co nejsrdečněji pozval v termínu 15. – 17. září 2022 do Brna na odbornou akci, která vznikla sloučením tří tradičních mikrobiologických akcí. Na této akci se odborně spojí 29. Kongres Československé společnosti mikrobiologické s 28. Moravsko-slovenskými mikrobiologickými dny (MSMD) a 31.Tomáškovými dny mladých mikrobiologů.
Organizace společného zastřešujícího kongresu je výzvou a zároveň příležitostí ke sdílení zkušeností, propojování jednotlivých dílčích oborů mikrobiologie a v neposlední řadě rovněž k navázání osobních vztahů. Můžeme se tedy setkat v diskuzi nad tématy o různých aspektech bakteriologie, mykologie, virologie či parazitologie. A to jak v oblasti lékařské či veterinární mikrobiologie, tak v oblasti environmentální a průmyslové mikrobiologie, mikrobiologie potravin, vody a prostředí. Součástí kongresu budou i diskusní panely zaměřené na výuku mikrobiologie. Kromě plenárních přednášek, které jsou obsazeny kvalitními přednášejícími ze zahraničí, ale také ze Slovenska a České republiky a přednáškami expertů, dostanou prostor i mladí vědečtí pracovníci.

Těším se na viděnou s Vámi v září v Brně.
                                                                                                          prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

 

Bližší informace k organizaci, možnostem přihlášení i deadline přihlášení příspěvků jsou dostupné na webových stránkách, které byly pro tento účel zřízeny. 

Datum: 15. – 17. září 2022

Místo konání: OREA Congress Hotel Brno

Web: https://kongrescssm2022.bpp.cz/cs/

 

 

Opomíjené povolání                                                                        

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

také v této „době koronavirové“ se na profesi zdravotního laboranta zapomíná, bohužel. Nezbývá mi tedy než připomenout náročnost naší profese. Kdy jindy, než v tomto období je na místě ocenit velmi zodpovědnou práci, která je podmíněna vysokou odborností v několika oborech?

V médiích se skloňují zdravotnické profese,… přečíst celý text.

 

ČLENSKÉ A KONFERENČNÍ POPLATKY

Veškeré platby akceptujeme pouze bankovním převodem 

ČÍSLO ÚČTU SML  123627399 / 0800