Konferenční poplatky

Platba konferenčních poplatků - Členové SML

Číslo účtu: 123627399/0800
 

Variabilní symbol: číslo akce

Do poznámky pro příjemce napsat: ČLENSKÉ ČÍSLO, PŘÍJMENÍ+JMÉNO 

Pokud posíláte více plateb najednou nebo platí zaměstnavatel, pošlete seznam se jmény a členskými čísly na email: koukolova.k@seznam.cz

 

Platba konferenčních poplatků - Nečlenové SML

Číslo účtu: 123627399/0800
 

Variabilní symbol: číslo akce

Do poznámky pro příjemce napsat: PŘÍJMENÍ+JMÉNO 

Pokud posíláte více plateb najednou nebo platí zaměstnavatel, pošlete seznam se jmény a částkou na email: koukolova.k@seznam.cz