Členské příspěvky

Platební povinnost člena SML je zahájena přidělením členského čísla v "Evidenci členů".
Výše členského příspěvku je 300,- Kč / rok.
Pokud se do SML přihlásíte v druhé polovině roku, příspěvek platíte až v roce následujícím.
 
Upozorňujeme členy Společnosti mikrobiologických laborantů (SML), že pokud nezaplatí členský příspěvek po dobu dvou let, bude automaticky zrušeno jejich členství v SML.
Členství ve společnosti lze obnovit po domluvě s předsedkyní a pokladníkem SML po doplacení dlužné částky.
 
Nezaplacené členské příspěvky za daný rok jsou v "Evidenci členů" označeny růžově.