ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO SML

Upozorňujeme členy Společnosti mikrobiologických laborantů (SML), že pokud nezaplatí členský příspěvek 2 roky, bude jim automaticky zrušeno členství v SML. Platební povinnost člena SML je zahájena uvedením člen.čísla, jména a příjmení v "Evidenci členů". Věnujte, prosím, pozornost instrukcím při poukázání plateb viz Evidence členů. Pokud se do SML přihlásíte v druhé polovině roku, příspěvek platíte v následujícím roce